Museo Provincial de Lugo

[GAL] O mosteiro de San Francisco de Lugo, fundado no século XIII e desamortizado no século XIX, convértese en 1957 na sé do Museo Provincial, fundado en 1932.

Consérvanse o vello claustro, a cociña e o refectorio conventuais, aos que se engadiron novos espazos para as coleccións permanentes de arqueoloxía, pintura, escultura e obxectos artesáns. Renóvanse decote interesantes exposicións temporais.

Horario: Luns a venres: 9:00 a 21:00 h; sábados: 10:30 a 14 e de 16:30 a 20 h; domingos e festivos: 11 a 14 h.  Entrada gratuita. Accesible a cadeiras de rodas.

 

[ESP] El monasterio de San Francisco de Lugo, fundado en el siglo XIII y desamortizado en el siglo XIX, alberga desde 1957 las colecciones del Museo Provincial, fundado en 1932.

Se conservan el viejo claustro, la cocina y el refectorio conventuales, a los que se añadieron nuevos espacios para las colecciones permanentes de arqueología, pintura, escultura y objetos artesanales. Constantemente se renuevan interesantes exposiciones temporales.

Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 21:00 h; sábados: 10:30 a 14 y de 16:30 a 20 h; domingos y festivos: 11 a 14 h.  Entrada gratuita. Accesible a sillas de ruedas.

 

[ENG] The monastery of San Francisco in Lugo was founded in the 13th century and expropriated in the 19th century. Since 1957 it holds the collections of the Provincial Museum, founded in 1932.

Of the original convent, the old cloister, kitchen and refectory are preserved. New aisles were added to display the permanent collection of Archaeology, painting, sculpture and crafts. Interesting temporary exhibits are renewed regularly.

Opening: Monday-Friday: 9.00 to 21:00 h; Saturday: 10:30 to 14 and 16:30 to 20 h; Sundays and holidays: 11 to 14 h. Free admission. Wheelchair accessible.