Visita Galicia

[GAL] Visita Galicia este verán: decobre Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol… En todas estas cidades guías oficiais de turismo ofrecemos percorridos para que os nosos visitantes leven o mellor recordo da súa estadía.

[ESP] Visita Galicia este verano: decubre Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol… En todas estas ciudades guías oficiales de turismo ofrecemos recorridos para que nuestros visitantes se lleven el mejor recuerdo de su estancia.

[ENG] Visit Galicia this summer: discover Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol… In all of the cities above, offical tourist guides offer tours for our visitors to enjoy the best of their stay.

Agradecementos

[GAL] Hai catro meses, pola Xornada Mundial do Turismo e dos Guías de Turismo o 21 de febreiro de 2018 celebrábamos a accesibilidade dos principais monumentos de Lugo. Grazas a ADACE, ASPNAIS, Auxilia, COGAMI e a ONCE por participardes da festa!

 

[ESP] Hace cuatro meses, por la Jornada Mundial del Turismo y de los Guías de Turismo el 12 de febrero de 2018 celebrábamos la accesibilidad de los principales monumenos de Lugo. ¡Gracias a ADACE, ASPNAIS, Auxilia, COGAMI y la ONCE por participar en la fiesta!

 

[ENG] Four months ago for the World Tourism and International Tourist Guide Day February, 21st 2018 we celebrated the accessibility  of Lugo’s main monuments. ¡Thanks to ADACE, ASPNAIS, Auxilia, COGAMI and ONCE for joining the party!