Convento das dominicas Santa María a Nova

[GAL] O convento das dominicas de Lugo, Santa María a Nova, foi fundado polo bispo Pedro López de Aguiar no século XIV. Ocupaba o espazo do antigo foro de Lucus Augusti, entre as actuais rúas do Progreso e da Raíña. O claustro barroco que agora acolle as oficinas da Axencia Tributaria é do século XVIII, como a igrexa, moi alterada, hoxe parroquial baixo a advocación de Santiago.

[ESP] El convento de las dominicas de Lugo, Santa María a Nova, fue fundado por el obispo Pedro López de Aguiar en el siglo XIV. Ocupaba el espacio del antiguo foro de Lucus Augusti, entre las actuales calles del Progreso y de la Raíña. El claustro barroco que ahora alberga las oficinas de la Agencia Tributaria es del siglo XVIII, como la iglesia, muy alterada, hoy parroquia bajo la advocación de Santiago.

[ENG] The convent of the Dominican nuns of Lugo, Santa María a Nova (the “new Saint Mary”) was founded by the bishop Pedro López de Aguiar in the 14th century on the former site of the forum of Lucus Augusti, between the present Progreso and Raiña streets. The baroque cloister now hosts the Tax Office and was built in the 18th century; so was the church, with some remodelling, assigned to the Parish of Santiago (Saint James).

Museo Provincial de Lugo

[GAL] O mosteiro de San Francisco de Lugo, fundado no século XIII e desamortizado no século XIX, convértese en 1957 na sé do Museo Provincial, fundado en 1932.

Consérvanse o vello claustro, a cociña e o refectorio conventuais, aos que se engadiron novos espazos para as coleccións permanentes de arqueoloxía, pintura, escultura e obxectos artesáns. Renóvanse decote interesantes exposicións temporais.

Horario: Luns a venres: 9:00 a 21:00 h; sábados: 10:30 a 14 e de 16:30 a 20 h; domingos e festivos: 11 a 14 h.  Entrada gratuita. Accesible a cadeiras de rodas.

 

[ESP] El monasterio de San Francisco de Lugo, fundado en el siglo XIII y desamortizado en el siglo XIX, alberga desde 1957 las colecciones del Museo Provincial, fundado en 1932.

Se conservan el viejo claustro, la cocina y el refectorio conventuales, a los que se añadieron nuevos espacios para las colecciones permanentes de arqueología, pintura, escultura y objetos artesanales. Constantemente se renuevan interesantes exposiciones temporales.

Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 21:00 h; sábados: 10:30 a 14 y de 16:30 a 20 h; domingos y festivos: 11 a 14 h.  Entrada gratuita. Accesible a sillas de ruedas.

 

[ENG] The monastery of San Francisco in Lugo was founded in the 13th century and expropriated in the 19th century. Since 1957 it holds the collections of the Provincial Museum, founded in 1932.

Of the original convent, the old cloister, kitchen and refectory are preserved. New aisles were added to display the permanent collection of Archaeology, painting, sculpture and crafts. Interesting temporary exhibits are renewed regularly.

Opening: Monday-Friday: 9.00 to 21:00 h; Saturday: 10:30 to 14 and 16:30 to 20 h; Sundays and holidays: 11 to 14 h. Free admission. Wheelchair accessible.