Visita Galicia

[GAL] Visita Galicia este verán: decobre Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol… En todas estas cidades guías oficiais de turismo ofrecemos percorridos para que os nosos visitantes leven o mellor recordo da súa estadía.

[ESP] Visita Galicia este verano: decubre Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol… En todas estas ciudades guías oficiales de turismo ofrecemos recorridos para que nuestros visitantes se lleven el mejor recuerdo de su estancia.

[ENG] Visit Galicia this summer: discover Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol… In all of the cities above, offical tourist guides offer tours for our visitors to enjoy the best of their stay.

Comezamos as visitas do verán 2018

[GAL] Este sábado 23 de xuño comezamos as quendas de visitas diarias á cidade de Lugo, cun percorrido peonil polo casco histórico, muralla e interior da catedral. A súa duración é de 90 minutos, e custan 8,00 € por persona agás os menores de 12 anos acompañados dun adulto, que as desfrutarán gratis.

Saidas todos os días (ata o 14 de outubro) dende a praza do Campo, ás 12:30 h. Os venres haberá unha segunda visita ás 18:00 h.

 

[ESP] Este sábado 23 de junio comenzamos los turnos de visitas diarias a la ciudad de Lugo, con un recorrido peatonal por el casco histórico, muralla e interior de la catedral. Su duración es de 90 minutos, y cuestan 8,00 € por persona excepto los menores de 12 años acompañados por un adulto, que las disfrutarán gratis.

Salidas todos los días (hasta el 14 de octubre) desde la Praza do Campo, a las 12:30 h. Los viernes habrá una segunda visita a las 18:00 h.

 

[ENG] This Saturday, June, 23rd, we start the daily city tours of Lugo, a walking route across the historic center, Roman walls and inside the cathedral. They last 90 minutes and cost 8,00 € per person excepts children under 12 with adult supervision, who can enjoy them for free.

Departures every day (until October 14th) from the Praza do Campo, at 12:30 h. There will be an additional tour on Friday evenings starting at 18:00 h.

 

Agradecementos

[GAL] Hai catro meses, pola Xornada Mundial do Turismo e dos Guías de Turismo o 21 de febreiro de 2018 celebrábamos a accesibilidade dos principais monumentos de Lugo. Grazas a ADACE, ASPNAIS, Auxilia, COGAMI e a ONCE por participardes da festa!

 

[ESP] Hace cuatro meses, por la Jornada Mundial del Turismo y de los Guías de Turismo el 12 de febrero de 2018 celebrábamos la accesibilidad de los principales monumenos de Lugo. ¡Gracias a ADACE, ASPNAIS, Auxilia, COGAMI y la ONCE por participar en la fiesta!

 

[ENG] Four months ago for the World Tourism and International Tourist Guide Day February, 21st 2018 we celebrated the accessibility  of Lugo’s main monuments. ¡Thanks to ADACE, ASPNAIS, Auxilia, COGAMI and ONCE for joining the party!