Visitas de sábado

[GAL] Este inverno seguimos ofrecendo visitas guiadas, todos os sábados ás 12:30 h saíndo da Praza do Campo para o noso percorrido habitual polas rúas e prazas de Lugo, muralla romana e catedral.

[ESP] Este invierno seguimos ofreciendo visitas guiadas, todos los sábados a las 12:30 h salendo de la Praza do Campo para nuestro recorrido habitual por las calles y plazas de Lugo, muralla romana y catedral.

[ENG] This winter we still offer guided tours every Saturday at 12:30 h, departure from the Praza do Campo for our usual walk along the main streets and squares, Roman Wall and Cathedral. (Tours in Spanish only, sorry!)

Aumenta a afluencia de turistas en Lugo

[GAL] A CRTVG publica no seu informativo do pasado 17 de xullo unha reportaxe sobre o aumento de turistas no interior de Galicia ao irmos avanzando no “verán”.

[ESP] La CRTVG publica en su informativo del pasado 17 de julio un reportaje sobre el aumento de turistas en el interior de Galicia al ir avanzando el “verano”.

[ENG] The CRTVG news of July, 17th broadcasts a report about the increasing numbers of tourists in the interior areas of Galicia as “summer” progresses. [Content in Galician]

Visita Galicia

[GAL] Visita Galicia este verán: decobre Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol… En todas estas cidades guías oficiais de turismo ofrecemos percorridos para que os nosos visitantes leven o mellor recordo da súa estadía.

[ESP] Visita Galicia este verano: decubre Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol… En todas estas ciudades guías oficiales de turismo ofrecemos recorridos para que nuestros visitantes se lleven el mejor recuerdo de su estancia.

[ENG] Visit Galicia this summer: discover Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol… In all of the cities above, offical tourist guides offer tours for our visitors to enjoy the best of their stay.

Convento das dominicas Santa María a Nova

[GAL] O convento das dominicas de Lugo, Santa María a Nova, foi fundado polo bispo Pedro López de Aguiar no século XIV. Ocupaba o espazo do antigo foro de Lucus Augusti, entre as actuais rúas do Progreso e da Raíña. O claustro barroco que agora acolle as oficinas da Axencia Tributaria é do século XVIII, como a igrexa, moi alterada, hoxe parroquial baixo a advocación de Santiago.

[ESP] El convento de las dominicas de Lugo, Santa María a Nova, fue fundado por el obispo Pedro López de Aguiar en el siglo XIV. Ocupaba el espacio del antiguo foro de Lucus Augusti, entre las actuales calles del Progreso y de la Raíña. El claustro barroco que ahora alberga las oficinas de la Agencia Tributaria es del siglo XVIII, como la iglesia, muy alterada, hoy parroquia bajo la advocación de Santiago.

[ENG] The convent of the Dominican nuns of Lugo, Santa María a Nova (the “new Saint Mary”) was founded by the bishop Pedro López de Aguiar in the 14th century on the former site of the forum of Lucus Augusti, between the present Progreso and Raiña streets. The baroque cloister now hosts the Tax Office and was built in the 18th century; so was the church, with some remodelling, assigned to the Parish of Santiago (Saint James).

Museo Provincial de Lugo

[GAL] O mosteiro de San Francisco de Lugo, fundado no século XIII e desamortizado no século XIX, convértese en 1957 na sé do Museo Provincial, fundado en 1932.

Consérvanse o vello claustro, a cociña e o refectorio conventuais, aos que se engadiron novos espazos para as coleccións permanentes de arqueoloxía, pintura, escultura e obxectos artesáns. Renóvanse decote interesantes exposicións temporais.

Horario: Luns a venres: 9:00 a 21:00 h; sábados: 10:30 a 14 e de 16:30 a 20 h; domingos e festivos: 11 a 14 h.  Entrada gratuita. Accesible a cadeiras de rodas.

 

[ESP] El monasterio de San Francisco de Lugo, fundado en el siglo XIII y desamortizado en el siglo XIX, alberga desde 1957 las colecciones del Museo Provincial, fundado en 1932.

Se conservan el viejo claustro, la cocina y el refectorio conventuales, a los que se añadieron nuevos espacios para las colecciones permanentes de arqueología, pintura, escultura y objetos artesanales. Constantemente se renuevan interesantes exposiciones temporales.

Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 21:00 h; sábados: 10:30 a 14 y de 16:30 a 20 h; domingos y festivos: 11 a 14 h.  Entrada gratuita. Accesible a sillas de ruedas.

 

[ENG] The monastery of San Francisco in Lugo was founded in the 13th century and expropriated in the 19th century. Since 1957 it holds the collections of the Provincial Museum, founded in 1932.

Of the original convent, the old cloister, kitchen and refectory are preserved. New aisles were added to display the permanent collection of Archaeology, painting, sculpture and crafts. Interesting temporary exhibits are renewed regularly.

Opening: Monday-Friday: 9.00 to 21:00 h; Saturday: 10:30 to 14 and 16:30 to 20 h; Sundays and holidays: 11 to 14 h. Free admission. Wheelchair accessible.

Comezamos as visitas do verán 2018

[GAL] Este sábado 23 de xuño comezamos as quendas de visitas diarias á cidade de Lugo, cun percorrido peonil polo casco histórico, muralla e interior da catedral. A súa duración é de 90 minutos, e custan 8,00 € por persona agás os menores de 12 anos acompañados dun adulto, que as desfrutarán gratis.

Saidas todos os días (ata o 14 de outubro) dende a praza do Campo, ás 12:30 h. Os venres haberá unha segunda visita ás 18:00 h.

 

[ESP] Este sábado 23 de junio comenzamos los turnos de visitas diarias a la ciudad de Lugo, con un recorrido peatonal por el casco histórico, muralla e interior de la catedral. Su duración es de 90 minutos, y cuestan 8,00 € por persona excepto los menores de 12 años acompañados por un adulto, que las disfrutarán gratis.

Salidas todos los días (hasta el 14 de octubre) desde la Praza do Campo, a las 12:30 h. Los viernes habrá una segunda visita a las 18:00 h.

 

[ENG] This Saturday, June, 23rd, we start the daily city tours of Lugo, a walking route across the historic center, Roman walls and inside the cathedral. They last 90 minutes and cost 8,00 € per person excepts children under 12 with adult supervision, who can enjoy them for free.

Departures every day (until October 14th) from the Praza do Campo, at 12:30 h. There will be an additional tour on Friday evenings starting at 18:00 h.

 

Agradecementos

[GAL] Hai catro meses, pola Xornada Mundial do Turismo e dos Guías de Turismo o 21 de febreiro de 2018 celebrábamos a accesibilidade dos principais monumentos de Lugo. Grazas a ADACE, ASPNAIS, Auxilia, COGAMI e a ONCE por participardes da festa!

 

[ESP] Hace cuatro meses, por la Jornada Mundial del Turismo y de los Guías de Turismo el 12 de febrero de 2018 celebrábamos la accesibilidad de los principales monumenos de Lugo. ¡Gracias a ADACE, ASPNAIS, Auxilia, COGAMI y la ONCE por participar en la fiesta!

 

[ENG] Four months ago for the World Tourism and International Tourist Guide Day February, 21st 2018 we celebrated the accessibility  of Lugo’s main monuments. ¡Thanks to ADACE, ASPNAIS, Auxilia, COGAMI and ONCE for joining the party!